Eva Berglund Bookz

Vilka vokaler är vanliga i ettåringars språk?

Ja, nu kan jag ju inte svara för alla ettåringar – och inte ens med någon väldigt djup analys ens för den enda ettåring jag tänkte beskriva, men kanske kan ändå en liten snabbanalys ge några insikter.

Det barn jag tittar på kallas Teresa och är från Lacerdamaterialet. I transkriptionen av den inspelning jag tittar på är hon 1 år och 26 dagar gammal. Totalt säger hon 208 ordliknande kombinationer.

Jag gör helt enkelt som så att jag undersöker i hur många yttranden förekommer alla våra vanliga vokaler (a, o, u, å, e, i, y, ä, ö) eftersom filen är transskriberad med “vanliga” bokstäver. (Det här innebär att jag struntar i exempelvis diftonger eller om ljudet förekommer mer än en gång i samma yttrande.)

“a” förekommer 79 gånger.
“o” förekommer 6 gånger
“u” förekommer 41 gånger
“å” förekommer 15 gånger
“e” förekommer 119 gånger
“i” förekommer 61 gånger
“y” förekommer 1 gång
“ä” förekommer 83 gånger
“ö” förekommer 15 gånger

Ofta beskriver man hur olika vokaler uttalas genom att placera in dem i något som kallas en vokalfyrsiding där dimensionerna främst är om det är “öppna” eller “slutna” vokaler (munnens form) eller “främre” respektive “bakre” vokaler. (Se länk)

Om vi nu tar den förenklade vokalfyrsidingen som finns på den länkade sidan och skriver in vokalernas frekvens så får vi en typ av “bild” av hur Teresa tenderar att bilda sina vokaler.

i=61 y=1 u=41 o=6
e=119 ö=15 å=15
ä=83 a=79

Utifrån detta kan man våga sig på att säga att Teresa tenderar att helst använda öppna vokaler och mer av främre än bakre vokaler. Och jag tror att jag vågar påstå att Teresa inte är ensam när det gäller detta utan att det är det vanligaste mönstret bland svenska småbarn.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail