Eva Berglund Bookz

Vilka blir de stora ämnena?

Nu har jag räknat igenom hur många poster ungefär det är inom varje ämne och det kan man se i figuren.

De vanligaste ämnena är Funktionshinder, Ordförråd, Fonologi mm samt Flerspråkighet – jämförelser mellan olika språk.

Artikeltyper

Om man fingranskar dessa ämnen så handlar Funktionshinder ofta om autism, Ordförråd är en mycket blandad kategori, Fonologi handlar mycket om just fonologi men också om hörselnedsättningar, dövhet och cochleaimplantat, och Flerspråkighet mm särskilt om tvåspråkighet.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail