Eva Berglund Bookz

What’s in a name?

“What’s in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet.”

William Shakespeare, Romeo och Julia

Vad betyder ett namn?

Jo, mer än man kan tro. För flerspråkiga barn är namn mycket identitetsmarkörer. Ofta används speciella namn i den egna gruppen. Namn och smeknamn stärker alltså både den egna och gruppidentiteten visar Maria Löfdahls forskning från Institutet för språk och folkminnen.

Också platsnamn är viktiga, och ofta förändras dessa till förkortningar. Dessutom är platsnamn viktiga för att man ska börja känna sig hemma i det nya landet.

Jag ska ha lite spaning på vad Maria kommer att komma med mer för spännande insikter.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail