Eva Berglund Bookz

Teorier

Åter följer jag Marc H Bornstein, Handbook of Cultural Developmental Science, (2014).

Hur förhåller sig språkutveckling till debatten om “nature-nurture” alltså hur mycket (och hur) inverkar gener och hur mycket miljö?

Det finns rätt extrema nativistiska-lingvistiska teorier som menar att det finns inbyggda, universella principer som utgör en universell grammatik, vad jag vet, vanligtvis baserat på Chomsky’s idéer. (1965, 1981). Tanken är att dessa principer fungerar för varje språk och utgör en kärngramatik.

Barnens uppgift är att sätta ett antal parametrar för att förstå hur det egna språket fungerar.

Motsatta ansatsen kan kallas “emergentist eller användarbaserade eller konstruktivistiska” teorier. I denna typ av ansats menar man att språket kan förklaras utifrån andra, mer generella kognitiva teorier. Barn börjar lära sig förstå symboler baserat på förmågor som utvecklas vid cirka 9-12 månaders ålder. Barnet anses behöva lära sig ett antal konstruktioner som knyter samman form och mening. Abstraktioner kommer att uppstå genom att barnet försöker finna mönster och skapa analogier.

Konstruktivister är särskilt intresserade i vad och hur mycket “input” barnet hör. Olika typer av form-mening kan vara mer eller mindre tillgängliga för barnet. Tvärspråkliga jämförelser är mycket viktiga för att testa olika teoretiska ansatser.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail