Eva Berglund Bookz

Tecken

Tecken kan vara stöd för tal för de flesta barn. Baby-signs är något som många föräldrar lär sig och som kan vara ett stöd i kommunikationen innan barn börjar tala. TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – kan man använda om barnet har funktionsnedsättningar eller exempelvis flyttar från ett land till ett annat och behöver ett stöd att lära sig det nya språket. Självklart är teckenspråk det naturliga språket för personer med hörselnedsättningar exempelvis.

De tecken vi tar upp här är dock inte främst en introduktion till svenskt teckenspråk, utan tecken som alla föräldrar kan lära sig för att underlätta kommunikationen med sina barn.

Tecknen är alltså dels tecken som är användbara på förskolor och i hemmet för alla barn. (Stjärnboken)

Dels är det tecken som bygger upp ett teckenordförråd för personer som använder tecken för AKK. De är ordnade i samma ordning (grönt, gult, rött och blått) som för talande barn.