Eva Berglund Bookz

Tal eller tecken?

Finns någon skillnad i om barnet lär sig begrepp huvudsakligen auditivt eller bara visuellt ?

I denna bloggpost tänkte jag skriva om är hur det blir för barn som inte hör … utan som lär sig sitt första språk som teckenspråk.

Det roliga är att det går att undersöka lite grann med hjälp av Wordbank, för där finns data insamlade både för Brittiskt teckenspråk och för Engelska.

Det jag tänkte göra är helt enkelt att jämföra utvecklingen av några ordtyper för dessa två språk. Är det själva de talade orden som spelar roll eller är det begreppen i sig?

Om det är det talade (eller kanske det tecknade) språket som spelar störst roll så borde “orden” skilja sig åt kraftigt mellan de två språken.

Om det istället är “begreppet” som spelar roll snarast borde det inte spela någon roll om det är talat eller tecknat språk.

Jag gör sonika så att jag tar fram fyra ord “parvis” från fyra grupper av ord/begrepp (som jag nu har pratat om förut), jag hugger i med “mamma”, “häst”, “springa” och slutligen “vem”.

(Det ska bli spännande).

Vi kan ju först börja med att titta på Engelskan.

English Mummy horse run who

Och här kommer British Sign Language

BSL Mummy Horse Run Who

Det man kan konstatera är att när det gäller “mamma” utvecklas det på det hela taget lika vare sig man talar eller tecknar, med en viss fördel för de tecknande barnen. När man tittar på nästa begrepp visar det sig att även i detta fall är det så att tecknande barn producerar ordet “häst” tidigare än talande barn.

Att bägge kurvorna bryts lite grann i överkanten för de tecknande barnen beror det med största säkerhet på att många av de tecknande barnen har andra svårigheter också, det kan säkert finnas en viss överrepresentation av barn med kognitiva svårigheter.

Spännande är att när det gäller verbet “springa” så utvecklas det tecknade begreppet något senare än det talade begreppet. (Jag hade nog snarast trott att det skulle bli tvärt om.)

Slutligen visar det sig att den stora skillnaden är att tecknande barn har möjlighet att använda ett frågeord som “vem”? betydligt tidigare än de talande barnen.

Så … svaret är (som så ofta) att mycket är likt, men det verkar också finnas svårigheter och fördelar både med att använda talat språk och att använda tecknat språk.

Med en djupare analys kanske vi kan nå längre i vår förståelse för hur – exakt – olika begrepp utvecklas i dessa två olika modaliteter.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail