Eva Berglund Bookz

Stephen Pinker om hur barn lär sig språk

Här är en mycket kort video om hur barn lär sig språk, med Stephen Pinker. Han ger några goda exempel på hur barn lär sig sätta ihop ord och att det sker på ett kreativt sätt som inte antyder att de imiterar.

Sen visar Pinker den berömda “Wuggen”. Lustigt nog illustreras detta berömda test från 1958 av en karikatyr på en manlig forskare som pekar för barnen, när det är en berömd kvinnlig barnspråksforskare, Jean Berko Gleason, som ska ha äran av att ha designat detta eleganta experiment.

Pinker tycks dra en långtgående slutsats om att det finns universella regler för hur plural bildas eller ord sätts ihop och att detta har att göra med Chomsky’s teori. Chomsky’s teori är dessvärre såpass oklar och har såpass lite stöd i observationer av barn att det är tveksamt vilket sanningsvärde den har.

(Jag gillar Chomsky’s politiska analyser, det är avseende barnspråk han inte lyckats så väl.)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail