Eva Berglund Bookz

Sorterat och klart

Nu har jag sorterat igenom Google Scholar posterna och “ungefär” fått dem i “rätt” kategori.

Därmed blir nästa uppgift att börja välja kategorier att skriva om.

Principen … blir – utifrån vad som känns roligt. I varje fall till att börja med, sedan – vem vet vad det blir för princip.

Sen blir det en rimlig grupp uppsatser/artiklar i ungefärlig tidsordning. Jag gör det här för att jag tycker det är intressant och roligt, och därför får “lusten” styra.

Så här blev i alla fall ungefär ämnesindelningen:

Om instrumentet och anpassningar, mätegenskaper och screening från olika språk.

Ordförrådsutveckling

Syntax och morfologi

Fonologi, Joller, Hörsel och Hörselnedsättningar/Dövhet

Gester och tecken

Språkstörning – sen språkutveckling

Senare utveckling, läsutveckling, dyslexi, skola och skolmognad

Longitudinell utveckling

Tvärspråkliga jämförelser, Flerspråkighet, Olika språk

Interventioner

För tidigt födda barn, Barn med låg födelsevikt

Barn med funktionshinder

Biologiska funktioner, Genetik och Hjärnfunktioner

Kognitiv utveckling, Minne och Intelligens

Social utveckling, Emotioner och Lek

Föräldrar, interaktion, socio-ekonomiska faktorer, genus, barnomsorg, syskon och kamrater, TV/video

Nätverk och beräkningsaspekter av språkutveckling

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail