Eva Berglund Bookz

Rytmik och språk

En person som kan det här med förskolerytmik är Cecilia Hofsten som skrivit en uppsats om rytmik. Inte minst erbjuder rytmiken en möjlighet till kontakt och samspel med barn som inte ännu har något språk exempelvis på grund av att de är nyanlända till Sverige.

Har rytm något med språk att göra? (Nu tassar jag på ett område som jag inte kan, men som jag i alla fall kan googla lite).

Ja, det tycks som att forskare kan dela in språk i olika rytmklasser och att spädbarn kan känna igen rytmklass men inte skilja språk inom rytmklassen långt innan de kan tala. (3-5 månader).

Det visar sig också att rytmförmåga tycks ha något att göra med grammatisk förmåga hos barn.

Rytmikövningar tycks också kunna vara en metod för att förbättra läsförmågan.

Rytmik kan också vara till hjälp för att öva fonologisk medvetenhet.

Och sist men inte minst så tycks rimmade historier bidra till att barn lättare lär sig.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail