Eva Berglund Bookz

Röda böcker

Röda böckerna börjar handla allt mer om ord om handlingar och om egenskaper. Barnet börjar oftare sätta samman ord i små meningar och börjar använda böjningsformer.

Handlingsord