Eva Berglund Bookz

Pauser i yttranden som föräldrar säger till barn

Det här är ett försök att sammanfatta innehållet i en artikel av Ulrika Marklund, Ellen Marklund, Francisco Lacerda och Iris-Corinna Schwarz från Lingvistikinstitutionen, Stockholms universitet.

Artikeln heter “Pause and utterance duration in child-directed speech in relation to child vocabulary size” och är publicerad i Journal of Child Language (2015), den tryckta upplagan nu i September. pp. 1158-1171.

Studien jämför hur pauser används av föräldrar som pratar med barn med litet, medelstort eller stort ordförråd (1 år och 6 månader gamla barn allihop).

Det visar sig att huvudresultatet är att föräldrar svarar snabbare om barnet har stort ordförråd och mellansnabbt för barn med medelstort ordförråd och att pauserna är längst om barnen har litet ordförråd.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail