Eva Berglund Bookz

Östen Dahl reder i Chomsky en smula

Östen Dahl är en väldigt duktig lingvist på Stockholms universitet, och i denna sändning av lingvistpodden så reder han och intervjuaren i frågan om Chomsky’s bidrag.

Om du tycker Chomsky är obegriplig och tvivlar på hans betydelse för dagens lingvistik, hav förtröstan. Östen Dahl förefaller inte heller ha alltför hög uppfattning om hans nutida aktualitet.

(Åter, jag uppskattar och delar Chomskys utrikespolitiska synpunkter för det mesta, det är i lingvistiken, speciellt den del som rör barnspråk, som jag inte ser någon större användning av honom.)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail