Eva Berglund Bookz

Open accessdata

Vad betyder det egentligen? Ofta när vi samlar in data till vår forskning så är vi inte nödvändigtvis intresserade av just Dig som individ. Alltså, förstås är vi intresserade av dig men inte nödvändigtvis av dig som enskild person.

Senaste veckorna har jag ju ägnat mig åt att analysera offentligt tillgängligt material om språk och kommunikation. Målet är egentligen inte att säga något om lille Muhammed, Pelle eller Kajsa. Målet är att försöka säga något om “barn i allmänhet” där Muhammed, Pelle och Kajsa är några individer vars språk kan säga något om “språkutveckling i allmänhet”.

De personer som givit tillstånd till att deras material blir offentligt gör alltså en donation till forskningen. Med hjälp av deras generositet kan vi bättre och bättre förstå hur språkutveckling går till och vad som händer i samspel mellan vuxna och barn exempelvis.

Om du väljer att donera delar av forskningsmaterial där du bidragit till Open Access så ska du veta att detta är en stor tillgång för forskarna eftersom själva insamlingen och transkriberingen av material är oerhört tidskrävande, arbetskrävande och kostsamt. Bättre är att vi kan få nyttja material till det yttersta.

Och om du gör det bör du gärna själv se till att du tycker materialet kan lämnas ut, exempelvis att det inte utlämnar något särskilt privat som du inte tycker att andra kan få ta del av. Just sånt är också rätt ointressant för forskarna (faktiskt). Som ni som råkar läsa den här bloggen kanske märker, så är jag mer intresserad av exempelvis användningen av enskilda ord (som “Varför”) än precis vad man talat om i samtalen.

Självfallet har vi som forskar också en skyldighet att behandla det fina material informanterna lämnar med stor respekt.

Så OM du blir tillfrågad om ditt material kan lämnas för “Open access” så lyssna lite vidare om vad det egentligen innebär i just detta fall.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail