Eva Berglund Bookz

Om socio-emotionell utveckling hos barn med språksvårigheter

Det är vad en avhandling i logopedi handlar om som gick upp i fredags på Karolinska institutet. Päivikki Aarne är logopeden som skrivit avhandlingen.

Päivikki har gjort olika typer av studier med fokus på barnen och deras föräldrar.

Några tankar som väcktes av avhandlingen. (Jag hoppas jag tolkat Päivikki korrekt)

Det visade sig att barn med språksvårigheter var lite långsammare när det gällde delade avsikter. Orsakerna till detta behöver inte ligga hos barnet utan kanske i samspelet. Oklart är vilket. Det vore spännande att undersöka vidare.

Päivikki fann också ett samband mellan språk och känslouttrycken speciellt de språkliga.

En studie handlar om hur ett barn med vissa språksvårigheter resonerar i olika svåra dilemman. Där finns en del att undersöka vidare. Intressant upplägg.

En fjärde studie handlade om föräldrastress i olika grupper av barn och att till viss del hade den att göra med barnens kommunikativa förmågor.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail