Eva Berglund Bookz

OK – det är skillnad på flickor och pojkar – men hur stor?

Gång efter gång efter gång konstateras det att det finns en skillnad i ordförrådsstorlek mellan flickor och pojkar, och om vi accepterar det kan man ju undra … hur stor?

Först och främst är det jättestora individuella variationer. Vissa pojkar är jättesnabba och vissa flickor är riktigt långsamma när det gäller ordförrådets utveckling.

Men för att svara på frågan så tänkte jag att vi kan titta på “Medianvärdena” för norska barn i “Wordbank” materialet (att börja med, sen kan vi jämföra med svenska och danska). Norrmännen har en så jättestor undersökningsgrupp så därför börjar jag med dem.

Vi kan hugga i med vissa milstolpar (50-ord, 100-ord och 400-ord enligt formuläret) och sen se hur gamla flickor och pojkar är när medianen “passerar” dessa nivåer.

50-ords nivån passeras vid cirka 16 månader och 29 dagar (om man interpolerar) för flickor och vid 18 månader och 15 dagar för pojkar i Norge.

100-ords nivån passeras vid 18 månader och 18 dagar för flickor. För pojkar sker detta vid cirka 20 månader och 11 dagar.

400-ords nivån passeras vid cirka 24 månader och 27 dagar för flickor och vid 26 månader och 20 dagar för pojkar.

Så skillnaden i den genomsnittliga utvecklingen ökar från cirka en och en halv till cirka två månader under denna tid för Norska barn.

Hur tycks det vara för svenska?

50-ords nivån passerar svenska flickor vid cirka 18 månader och 7 dagar. Svenska pojkar passerar den vid cirka 18 månader och 20 dagar.

100-ords nivån passerar flickorna vid cirka 20 månader och 8 dagar och pojkarna vid 20 månader och 25 dagar.

400-ords nivån passerar flickorna vid cirka 26 månader och 20 dagar och pojkarna vid dryga 28 månader (gissningsvis +10 dagar).

Ökningen i skillnad går från cirka 14 dagar till 1 månad och tre veckor.

Skillnaderna mellan svenska flickor och pojkar tycks alltså vara mindre än för norska flickor och pojkar. Dessutom tycks ordförrådsutvecklingen gå långsammare för svenska barn än norska.

Det jag vet är att det material vi samlat in om svenska barn är synnerligen representativt med en närmast unikt hög svarsfrekvens, och jag känner mig därför lite nyfiken på representativiteten i det norska materialet? Självselektionen tenderar att göra att föräldrar med “tidiga” barn är lite mer intresserade att vara med i studier som denna.

Ja ja, jag ska titta på det danska barnen också.

Danska flickor passerar 50-ords strecket vid cirka 18 månader och 3 dagar och pojkar gör det vid 19 månader och 3 dagar.

Flickorna passerar 100-ordsstrecket vid 19 månader och 28 dagar och pojkarna vid 21 månader och 2 dagar.

Och 400-ords strecket passerar flickorna vid cirka 26 månader och 20 dagar och för pojkarna händer det vid 28 månader och 10 dagar. (Alltså i stort sett identiskt som för svenska barn).

För alla tre språken är skillnaden mellan pojkar och flickor i dessa åldrar alltså 1-2 månader ungefär (i median).

Norska barn utmärker sig för att vara särskilt snabba, men jag skulle vilja veta hur samplingen gått till och svarsfrekvensen? Det verkar lite för snabbt för att vara helt rimligt jämfört med svenska och danska barn.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail