Eva Berglund Bookz

När börjar barn bygga meningar?

I genomsnitt började barn kombinera ord vid 20 månader i våra studier. Vissa barn tidigare men ibland också senare.

I diagrammet nedan illustreras hur de fem barnen i Göteborgsmaterialet utvecklar sin meningsbyggnad (som genomsnitt av ord i yttrandena vilket brukar kallas MLU= mean length of utterance).

Vid punkten “1” är barnen 18 månader och vid punkten “30” är de 47 månader (dvs de är i stort sett 4 år). Man kan se att barnen mätts lite olika länge och kortast har Marcus mätts.

Andra saker man kan se är att utvecklingen för fyra av barnen går i ungefär likartad lunk med lite variationer medan den går extra fort för Marcus. Rangordning på de övriga barnen varierar lite fram och tillbaka.

Dessutom kan man notera att det svänger kraftigt mellan mätningarna. Det betyder att precis hur avancerat ett barn talar har ganska mycket att göra med den situation man spelar in barnet i.

Ett sätt man kan ha för att “likställa” barn om man vill jämföra hur de uttrycker sig exempelvis, är att man matchar barnen med avseende på hur avancerade meningar de säger. Och det kommer jag att göra i några analyser framöver.

Meningsbyggnad

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail