Eva Berglund Bookz

Liten Läser

Forskning har visat att barn ofta kan börja läsa vid väldigt låg ålder. Barn har vanligen en förmåga att lära sig känna igen former tidigt och därför går det att lära små barn bokstäver. Det gäller också många barn med intellektuella funktionshinder. Om man sysslar med helordsläsning* så finns det barn som kan läsa vissa ord redan i ettårsåldern.

När det gäller ett skriftsystem som det svenska så måste barnet förr eller senare lära sig ljuda för att förstå de ord som barnet inte särskilt har tränat in. För att detta ska gå bra måste barnet lära sig färdigheter som att förstå läsriktning och överensstämmelsen mellan ljud och bokstav.

Till och med när barnet både kan bokstäver och ljuda ihop dem så krävs ytterligare en förmåga för att barnet ska kunna läsa och förstå och det är att barnet får texter med ett innehåll som intresserar och engagerar. Läsning kräver alltså inte bara avkodning utan också ordförståelse och när bägge dessa bitar är på plats så uppstår läsförståelse.

Vår idé med “liten läser” är att göra texter att läsa själv som är anpassade till små barn vad gäller innehållet.

* Att känna igen orden som en helhet. Ex. att barnet lär sig känna igen ordet “Mjölk” på mjölkpaket eller ordet “Sko” på en skobutik.