Eva Berglund Bookz

Lite om verb på engelska

… vissa saker går att göra på svenska för tillfället och vissa gör det inte. Men, eftersom svenska och engelska är mer lika än man kanske tror eller i varje fall någotsånär lika tänkte jag göra testa att köra åtminstone några av de verb jag sysslade med häromdan genom ChildFreq systemet.

Vi kan ju börja med de vanligaste.

Gå, Sitta och Se

Och sen lägga till Leka och Tvätta

Svårigheterna börjar omedelbart

Ordet “Gå” är uppenbarligen släkt med engelskans “go” men med en annan semantisk rymd skulle man kunna säga. Jag testar därför “go” and “walk”. (Alla ord anges som antal / 1 miljon)

Det visar sig att “go” är tämligen frekvent, dvs. ungefär 5000 vid 12 månader och 9000 vid 24. Därefter sjunker det ner till cirka 5000 igen.

Ordet “walk” är (gissar jag) mer specifikt och används bara 380 gånger vid 12 månader och har därefter en sjunkande trend.

Sitta då? Även Sitta är mest frekvent vid 12 månader (2100) och dalar därefter i frekvens till cirka 600 vid 60 månader.

Se … watch eller see kan man tänka sig. Prövar bägge.

See är ett ord som ökar i frekvens fram till 48 månader och sjunker därefter.

Även “watch” ökar.

Och så var det “Leka” och “Tvätta”.

Play har en relativt konstant frekvens på runt 2000 (obs, denna metod undersöker bara barn).

Wash är (som väntat) relativt lågfrekvent på runt 300.

Man kan ana ett likartat utfall som för svenska barn även om det inte går att undersöka fullt ut med denna metod.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail