Eva Berglund Bookz

Les petites grenouilles

“Små franska grodor” syftar idag på en liten analys av “Frog story” återberättad av vuxna (över 20 år) på fyra olika språk: Engelska, Tyska, Franska och Spanska.

Om nu någon tror att jag mer än ytligt kan mer än 1 1/2 av dessa språk så har ni fel. Idag är “Google translate” min vän.

Analysen handlar om de vanligaste ordklasser som förekom i berättelserna (det är ungefär så långt jag tror jag klarar det) – Om någon får en obetvinglig lust att hjälpa till med något lite mer avancerat, så hör av er bara!

I materialet ingår, de korpusar som kallas Slobin (Engelska), Lyon (Franska), Bamberg (Tyska) och Sebastian (Spanska). Det är lite olika långa samtal och därför inskränker jag mig till att analysera de 25 mest frekventa orden. Är det samma typer av ord som dyker upp om man ser till ordklasser? Det är i varje fall precis samma berättelse dessa personer berättar. Beräkningen utfördes med procentandel av olika ordklasser för att “likställa” de olika språken eftersom det producerade olika mycket ord för de olika språken.

Den vanligaste ordklassen visade sig vara artiklar där flest förekommer i Engelska, Tyska och Spanska (31%), medan andelen i Franska är 28%..

Därnäst vanligast i de olika språken var prepositioner som var särskilt vanliga i de romanska språken (27% i spanska och 20% i franska). Även i engelska var prepositioner procentuellt vanliga (17%), medan de bara utgjorde 13% av de 25 vanligaste tyska orden.

Substantiv var vanliga i engelska och tyska (16 respektive 15%) och lite mindre vanliga i franska (13%) och minst vanliga i spanska (9%).

De spanska talarna utmärkte sig istället för att använda en mycket hög andel pronomen (18%) och även i det andra romanska språket, franska, var pronomen vanliga (13%) mendan engelsmän och tyskar använde 10%.

Tyskarna använde särskilt mycket konjunktioner (22%) andelen var lägre hos engelsmännen (15%) och lägst i de romanska språken (12% i spanskan och 9% i franskan).

En sista iakttagelse är att verb var ungefär lika vanligt i Engelska, Tyska och Franska (5-6%) men mer ovanliga på Spanska (1%). Adjektiv/adverb däremot var vanligast på Franska (8%) och ovanligare på Tyska (4%), Engelska (2%) och Spanska (2%).

Genom denna lilla analys tycker jag att man kan se en större språklig distans vad gäller vilka ordklasser “berättarna” väljer med England/Tyskland i ena änden och Spanien i andra och med Frankrike som ett mellanting.

Detta kan nog ha att göra med den typ av berättelsestruktur som talarna väljer att göra inom de olika språken och till detta kan jag återvända och tala mer om Slobin.

Drabbades också av insikten att jag nog får ta och gräva ner mig i nominalfraser och verbfraser i dessa länder (min språkliga okunnighet till trots) och så får vi se vad jag hittar. Men, om detta återkommer jag i ett nytt blogginlägg.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail