Eva Berglund Bookz

Lär sig barn att tala genom att imitera?

Ibland har det funnits idéer om att barn skulle lära sig språk genom att imitera vuxna. Hur är det med den saken?

Åter går det att få lite insikter genom att analysera Göteborgsmaterialet. (Detta är ett forskningsfält som jag passar på att lära mig mer om genom just denna analys som jag gör för bloggen).

Lite metod. “Imitationer” undersöks på ett avstånd av sju yttranden.

Jämförelserna görs i % av alla yttranden och det är barn och vuxen som analyseras. Samt egenimitationer som man kanske kan kalla “repetitioner”.

Imitationerna kan vara exakta, expanderade (med ytterligare ord tillagda) eller reducerade (genom att man tar bort ord).

Jag undersökte detta för alla fem barnen i åldrarna 24, 30 och 36 månader. (Vid sista mätpunkten saknar dock Marcus en inspelning).

Den vuxne imiterar barnet i mellan 2,3% till 6,7% av sina yttranden, medan barnet imiterar den vuxne i mellan 0% till 4,9% av sina yttranden. Generellt imiterar alltså den vuxne mer.

De flesta av de vuxnas imitationer är expansioner. Endast en förälder har mer av exakta imitationer än expansioner. Reduktioner är relativt få.

Den förälder som imiterar sitt barn mest har barnet med högst MLU.

Hur ser det ut med att repetera sig själv då?

Barnet med högst MLU repeterar sig själv i väldigt hög utsträckning. Nästan 1/4 av alla yttranden vid en mätpunkt. Det kan ju kanske tolkas som att barnet är angeläget att bli förstått. Barnets förälder upprepar sig själv i mycket hög utsträckning (näst mest av alla mätpunkter) när barnet också upprepar sig själv. Det tycks alltså finnas en ömsesidighet i försöken att förstå varandra.

För det mesta expanderar föräldrarna sina egna yttranden när de upprepar sig medan barnen å sin sida upprepar sig ofta exakt och därnäst kommer att de använder strategin att de ofta reducerar sina yttranden, kanske för att fokusera på det viktigaste så att föräldern ska förstå.

Det kan kanske tolkas som att föräldern vill öka barnets förståelse genom olika formuleringar och exempel, medan barnet vill öka förälderns förståelse genom att förenkla vad hen försöker säga.

Om man nu ska dra en liten slutsats av detta så är det för mycket sagt att påstå att barnen lär sig genom imitation. Men … imitation … av sig själv och partnern tycks vara gynnsamt för språkutvecklingen. Detta gäller inte minst att föräldern imiterar och expanderar barnets yttranden.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail