Eva Berglund Bookz

Om oss

Eva Berglund Bookz grundades för att sprida forskningsbaserat material och information som handlar om språkstimulering och tidig läsning hos förskolebarn.

Vi sysslar också med skönlitteratur för barn och vuxna samt musik.

Vi producerar informationsvideos med forskare och specialister inom olika fält i anslutning till våra ämnesområden.

Om du skulle vilja hjälpa till eller översätta/anpassa material till andra språk så hör av dig. Vi samarbetar gärna.

Eva Berglund – Fil.Dr i psykologi. Barnspråksforskare och lektor i specialpedagogik på Stockholms universitet. Författare och illustratör
Mattias Hellberg – Illustratör, data och web
Stina Hellberg – Harpist och pedagog
harpa.se
Sanne Hellberg – Animatör och konstnär
claystation.se

Kontakta oss gärna!

eva@ebbookz.com

Några länkar till vetenskapliga publikationer.

Avhandling http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A459736&dswid=474

Utveckling 16-28 månader http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9450.00181/abstract

Utveckling hos barn med Down syndrom http://jslhr.pubs.asha.org/article.aspx?articleid=1780554

Bakgrundsfaktorer, kön, syskon, socioekonomisk bakgrund och barnomsorg http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9450.2005.00480.x/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

Swedish early communicative development inventories: words and gestures
Mårten Eriksson and Eva Berglund
First Language, February 1999; vol. 19, 55: pp. 55-90.