Eva Berglund Bookz

Hur påverkar syskon den tidiga språkinlärningen?

Ja, det kan man undra?

För ett antal år sedan skrev jag (och några kollegor) en artikel där vi utredde just syskoneffekter (bland annat) på den tidiga språkutvecklingen. Det vi kom fram till var att ensambarn har en språklig “fördel” framför barn med syskon, i alla fall när de är små. (vi kunde bara undersöka “syskon eller ej” inte olika antal syskon).

Anledningen till detta tror jag beror på att föräldern kommer att fördela sin samtalstid mellan alla barn i familjen och att detta innebär att varje syskon får lite mindre av speciellt anpassat samtal.

Möjligen kunde man tänka sig att syskon kunde vara en fördel längre fram i utvecklingen än de första åren men om det är så vet jag inte.

Nå, jag ska ge lite “figurer” på hur det ser ut i några andra språk där det går att köra analyser online, och detta med hjälp av en helt ny offentlig databas från “Wordbank” på Stanford. (Dit har vi också donerat våra data).

Bilderna kommer bara att visa “medianerna” i några språk, men om man är riktigt energisk kan man undersöka även variationen, men “medianerna” ger en rätt bra bild.

Vi börjar med engelska baserat på över 2000 barn.

Syskoneffekt engelska

För danska med över 3000 barn ser det ut så här:

Syskoneffekt danska

Och för norska med över 12000 barn ser det ut så här:

Syskoneffekt norska

Och det är de tre språk man kan köra just syskoneffekt på i Wordbank.

Om man nu tittar på dessa tre bilder så ser man en viss syskoneffekt i samtliga tre fall. Tendensen är att det går bättre för första syskonet än för andra och sen kommer tredje och sen fjärde.

Det roliga är att norrmännen kunnat undersöka riktigt stora familjer med fem syskon eller fler. När familjerna börjar bli så stora så visar det sig att det går bra språkligt för de yngsta syskonen igen. Det jag gissar i detta fall, är att just denna effekt beror på att de ofta ganska stora syskonen kan kompensera för föräldrarnas brist på tid med att ge sina småsyskon en riktigt språkstimulerande och anpassad familjesituation.

Kvar finns ändå frågan om exempelvis ett par syskon i exempelvis sju-åtta års åldern kan stimulera varandra så mycket att förstabarnens fördel minskar? Om någon vet någon forskning om detta så hör gärna av er.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail