Eva Berglund Bookz

Hur högläsning förändrar förskolebarns hjärnor …

Är fokus från en forskargrupp i Cincinnati under ledning av John Hutton.

De tycks mena att högläsning skapar mentala bilder hos barnet och att detta har man kunnat observera med hjärnscanning. Alltså, i områden för visuell information skapades information fast böckerna bara lästes högt för barnen. Hur mycket man läste hade effekt på alla barn.

http://www.medicaldaily.com/reading-children-causes-brain-activity-areas-essential-language-development-330654

(om ni undrar hur man kan säga “förändrar” så beror det på Hebbs princip, “Cells that fire together wire together”).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail