Eva Berglund Bookz

Hur hjärnan lär sig läsa

Detta inlägg baserar sig på siten “Spelfabet” och deras genomgång av Stanislas Dehanes webföreläsning om hur just hjärnan lär sig läsa. 🙂

Jag gör helt enkelt livet lätt för mig och knycker över lite från “Spelfabet” (inte riktigt allt och möjligen tillagt lite egna reflektioner) och länkar in videon här om ni vill se.

Läsning börjar längst bak i hjärnan (mitt tillägg: där syncentrum sitter och synintrycken börjar bearbetas) och flyttar sig snabbt till områden som har hand om att känna igen bokstäver och sen snabbt vidare till områden som har att göra med mening och uttal. De senare områdena är förstås redan välutvecklade hos barnet eftersom de normalt kan tala och lyssna. Vad det är fråga om är att knyta ihop synsystemet med det språkliga systemet. (Mitt tillägg: synsystemet är för det mesta redan nära kopplat till språksystemet (tänk gester) så det är inget helt nytt detta heller).

Att lära sig läsa förändrar hjärnan. Områden som är till för att känna igen bokstäver aktiveras bara hos personer som kan läsa, inte hos dem som inte kan läsa. Dessutom aktiveras det proportionellt mot hur väl man kan läsa.

Det utvecklas även förändringar i synbarken (området i hjärnan som processar synintryck) och i de områden som processar ljudintryck (fonem), för att lära sig läsa har mycket att göra med förmågan att knyta språkljud till bokstäverna. Själva nervtrådarna som gör denna sammanknytning förändras också.

Det område som tas i anspråk för bokstavsigenkänning används hos icke-läsare för ansiktsigenkänning. I viss mån förflyttas denna förmåga till högra hjärnhalvan hos läsare.

Att lära sig läsa med “fonix” metoden (ljudenligt) är överlägset “helordsläsning”. När vi är erfarna läsare har vi glömt hur vi lärde hos läsa och tror att vi läser hela ord utan att bry oss om enstaka bokstäver, men det gör faktiskt hjärnan. Erfarna läsare är helt enkelt jättesnabba.

När barnet lärt sig förknippa ljud och bokstäver så kommer hen att kunna öva själv och processen automatiseras och förståelsen förbättras med ökad fart.

Det är olika svårt att lära sig läsa på olika språk eftersom överensstämmelsen mellan ljud och bokstäver kan vara låg i vissa språk som Engelska.

English is probably the world’s worst alphabetic language. In languages with very simple spelling systems like Italian, research shows that children can learn in three months, and typically it takes a year to teach children to read in regular languages. In English, it takes two extra years, but should be accomplished after three years. We don’t know exactly what is happening in bilinguals but the same brain areas are used and once you’ve learnt one language, you can learn a second one faster.

Under frågestunden säger Dehaene en mycket viktig sak som har att göra med det viktigaste fokuset på denna sida, nämligen ordförråd. Han säger att en viktig sak när det gäller läsning är storleken på ordförrådet. Barn med större ordförråd lär sig lättare att läsa. Det är viktigt att uppmuntra föräldrar att tala mycket med sina barn, eftersom det kommer att hjälpa barnen i läsningen också. (Kunde inte ha sagt det bättre själv).

Dessutom påpekar han att för barn med uppmärksamhetsproblem så är det förmodligen bra med bilder som är lite mer renodlade, och det kan ju också “stämma” med de böcker jag ger ut.

Här är i alla fall själva videon. Mycket nöje!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail