Eva Berglund Bookz

Gula böcker

Gula böckerna är speciellt anpassade för att utvidga barnets ordförråd när det gäller namn på saker, alltså substantiv.

Bilderna är inte sammanhängande berättelser utan bilder på föremål eller scener.

I slutet av böckerna finns förtydligande bilder med ljud och engelsk översättning.

Om man vill läsa mer sammanhängande berättelser finns det under fliken “Berättelser”.

Det är viktigt att barnet får ett brett ordförråd från olika miljöer och situationer. Om det finns möjlighet så ta gärna med barnet på besök på platser som liknar dem i böckerna och tala med dem om sakerna ute i verkligheten också.

I böckerna finns alltså en text som den vuxne kan ta som utgångspunkt för samtal kring bilderna. Allt eftersom barnet känner till ord och begrepp kan man variera vad man pratar om.

När barnet är i denna fas så kan man tänka på att tala om vem som “äger” saker ex. “Mammas cykel” eller “Din boll”. Man kan också tala om föremål i plural (ex. en boll – flera bollar).

Fler saker hemma

Människor

Lek och leksaker – kommer snart
Mat och äta – kommer snart
Platser och ute – kommer snart