Eva Berglund Bookz

Gröna böcker

Dessa böcker är avsedda för barn från tiden innan de börjar tala alls till dess barnen blir särskilt inriktade på att lära sig namn på föremål. Längst ner på sidan finns en liten video som handlar om ordförrådsutvecklingen i denna fas av barnens utveckling.

Böckerna är till för att vara “något att prata om” för barnet tillsammans med en vuxen och den vuxne kan variera hur man pratar med barnen utifrån barnens språkliga förmåga.

I böckerna finns förslag på hur man kan variera frågor och samtal så att de passar olika barn.

Ofta är de ord och begrepp som förekommer i början av böckerna lite enklare och de som kommer senare lite svårare. Man kan därför sluta läsa där man finner lämpligt med ett särskilt barn.

I slutet av böckerna finns ljudexempel och ibland filmklipp för att tydliggöra ord och gester. Dessutom finns en engelsk översättning.

När den vuxne pratar om böckerna med barnet så är det bra att repetera många gånger speciellt i början för att barnet ska få möjlighet att bli så säker som möjligt på ordens betydelse.

Det är också lämpligt att man som vuxen försöker prata om de aktuella orden och ljuden i vardagen så att barnet får bekanta sig med ordet i många olika sammanhang.
Under fliken “Berättelser” hittar du små böcker med en mer sammanhängande historia som är nivåanpassade på samma sätt med hjälp av färger.

Ordförrådsutveckling 1 from Eva Berglund on Vimeo.