Eva Berglund Bookz

Frågeord hos mödrar och barn

Dagens lilla undersökning handlar om förekomsten av frågeord i Göteborgsmaterialet.

Orden är vem, vad, var, hur, när, varför, vems och vilken. (Ja, det kan finnas frågeord jag missat.)

Ett litet problem i sammanhanget är att ordet “vad” ofta uttalas “va” och följaktligen transkriberats så. Att söka på “vad” ger troligen en underrapportering av förekomsten.

Jag har inte riktigt kommit på hur man skulle kunna söka rätt på just detta så för tillfället får analysen duga med detta som en brasklapp.

Jag tittade på hur många av dessa typer av frågeord som förekom för mammorna och barnen i materialet. (Det finns andra vuxna som också är inspelade, så detta är alltså bara ett urval av de frågeord som barnen i detta fall peppras med.)

I min lilla analys så får barnen höra 2525 frågeord medan barnen själva använder 215 frågeord. … Så när vuxna någon gång beklagar sig över att barn ställer för mycket frågor så vet i varje fall jag vem som borde beklaga sig.

Det tycks som att barnen hör något färre frågor i början och slutet av materialet (alltså när de är mellan 1 1/2 och 2 respektive 3 1/2 och 4) än i mitten av materialet. Jag har ännu inte korrigerat för mängden tal de hör totalt, så det får vara lite osvuret än så länge.

Höjdpunkten i denna lite ofullständiga analys verkar vara vid ungefär 2 1/2 års ålder.

Vad är det då för frågeord barnen får höra?

Vi kan ju börja med att konstatera vad de inte får höra så mycket av.

Frågeorden “vad”, “vems” och “vilken” är ovanliga (kom ihåg brasklappen vad gäller “vad”).

Även ordet “varför” är tämligen ovanligt. Egendomligt nog är det hyggligt jämt förekommande i alla åldrar trots att det förefaller mig att vara ett rätt svårt begrepp.

I bilden nedan illustreras proportion frågeord av samtliga frågeord för mödrarna. Där syns vissa trender.

Mödrars frågeord

Orden “vem” och “var” har en fallande trend med ökande ålder.

Orden “när” och “hur” en ökande trend.

Detta tycker jag visar hur mödrarna har en fin känslighet för barnens kognitiva förmågor.

Några ord om barnens användning av frågeord. (Eftersom frågeorden var rätt få så är det inte så meningsfullt att fördjupa sig för mycket i just detta.)

De vanligaste frågeorden var orden “när” och “var” som tillsammans svarade för 79% av alla frågeord som barnen sa. (Fortsatt brasklapp för “vad”).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail