Eva Berglund Bookz

Böcker och berättelser på G – “Nono fikar”

Nu har äntligen böckerna börjat lämna manustillståndet och övergå till en form som är tillgänglig för alla. Den första boken heter “Nono fikar” och är en liten historia för barn runt ettårsdagen mestadels. Det som är lite speciellt med denna lilla bok är att den fokuserar på att göra en liten berättelse där personerna använder gester lika mycket som ord.

Gester är av stor betydelse för språkutvecklingen och i “Nono fikar” förekommer många av de allra tidigaste gesterna som är vanliga hos svensktalande barn. Orden är utformade i enkla meningar som anknyter till det tidigaste talade språket.

Förutom själva berättelsen finns texten inläst på svenska och gesterna demonstrerade. Dessutom finns en engelsk översättning. Allt detta är speciellt till för familjer med ett annat hemspråk än svenska.

Böckerna kommer att höra till olika “serier” där serie “Grön” riktar sig till barn och föräldrar redan innan barnet börjar prata och alldeles i början.

Boken är illustrerad av Mattias Hellberg. Utgivningsdatum är satt till 10 april.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail