Eva Berglund Bookz

Blå böcker

Barnet säger meningar och det som utvecklas i denna fas är inte minst barnets användning av grammatiska begrepp.

De blå böckerna handlar om ord om tid, om platser, pronomen, frågeord, bindeord och hjälpverb. De handlar om bokstäver och om siffror.

Fortfarande behöver barnet lära sig olika typer av mer komplicerade och ovanliga substantiv och verb om mer ovanliga händelser och saker i livet.

Det är bra om man sysslar med rim och ramsor med barnet. Det ger barnet förståelse för ljuden i orden och ljudens betydelse. Kunskaper som är viktiga när barnet lär sig läsa. Det är inga problem med att öva bokstäver med barnet, ju mer dessa kunskaper är automatiserade, ju lättare blir det att lära sig att läsa.

Prata och ha roligt med barnen. Barnets utveckling under förskoleåren ska vara lust och lekfylld och ska minst av allt likna skolundervisning.